تحول دیجیتال

رایمندان تالی پارسه

اولین شرکت تخصصی تحول دیجیتال در  صنعت ساختمان

ما به مشتریان خود کمک می‌کنیم تا از قدرت داده‌ها، قابلیت های فرایندمحور، و فناوری های تحول آفرین استفاده کنند، کسب و کار اصلی را مدرن‌سازند، در فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کنند، عملیات‌ها را بهینه‌سازی و خودکارسازی کنند، رشد دیجیتالی را تقویت کنند، تجربیات دیجیتالی خیره‌کننده ایجاد کنند، و استعداد و فرهنگ دیجیتالی ایجاد نمایند​​​​​​​

​​آنچه که ما انجام ​​​​​​​می دهیم

خدمات ما

برنامه و نقشه راه تحول دیجیتال خود را تهیه نموده اید؟

​حرکت بعدی سازمان چه باید باشد؟


از قدرت داده ها و تجزیه و تحلیل استفاده کنید

تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی
تبدیل و تحلیل داده ها
استراتژی دیجیتال
اینترنت اشیا
رباتیک و اتوماسیون​​​​​​​

فرهنگ دیجیتال بسازید​​​​​​​

فرهنگ و قابلیت های دیجیتال
سازمان دیجیتال
​​​​​​​سواد دیجیتال
تحول چتری
چابکی سازمانی​​​​​​​

فناوری های خود را به روز و نوسازی کنید

تحول فناوری
زیرساخت و ابر
معماری زیر ساخت
امنیت سایبری
خدمت رسانی چابک

تجربیات دیجیتالی خیره کننده ایجاد کنید

باز طراحی تجربه ها
طراحی تجربه مشتری
​​​​​​​طراحی تجربه کارکنان

نیاز امروز و آینده شما چیست؟​​​​​​​


برای تکمیل قابلیت‌های داخلی شما، راه‌حل‌های اختصاصی و متنوع، برنامه های مشخص ایجاد قابلیت، و اکوسیستمی از شرکا و خبرگان و  همکاری با شرکت‌های فناوری پیشرو را در اختیار شما می گذاریم.

 آمار های مربوط به تحول دیجیتال در صنعت ساختمان

72%

سازندگان معتقدند که تحول دیجیتال یک اولویت است.

1.85 ​​​​​​​

تریلیون دلار تحمیل هزینه سالانه  ناشی از ضعف در استراتزی داده به صنعت ساختمان در جهان

97%

می تواند زمان و انرژی برای تخمین و برنامه ریزی را کاهش می دهد. 

6%

​می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها شود. 

15%

بهره وری پروژه ها را افزایش دهد.